อนุทิน 39199 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ไม่ว่าจะเป็นอคติด้านบวกหรือด้านลบ ก็มีผลต่อความเบี่ยงเบนต่อการที่จะทำให้เรามองโลกหรือตัดสินอะไรบางอย่างได้

บางครั้งการเอาอคติที่เป็นกรอบความคิดของตนเองไปตัดสิน ก็อาจจะไม่เหมาะสมนัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)