อนุทิน #39199

ไม่ว่าจะเป็นอคติด้านบวกหรือด้านลบ ก็มีผลต่อความเบี่ยงเบนต่อการที่จะทำให้เรามองโลกหรือตัดสินอะไรบางอย่างได้

บางครั้งการเอาอคติที่เป็นกรอบความคิดของตนเองไปตัดสิน ก็อาจจะไม่เหมาะสมนัก

เขียน:

ความเห็น (0)