อนุทิน 38559 - นันทา

  ติดต่อ

วันนี้ได้วางแผนการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ AAR จะได้นำไปใช้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเริ่มต้นการทำงานในวันพรุ่งนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)