อนุทิน 38559 - นันทา

วันนี้ได้วางแผนการติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ AAR จะได้นำไปใช้เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น

พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเริ่มต้นการทำงานในวันพรุ่งนี้

เขียน 25 May 2009 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)