อนุทิน 38447 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

     วันนี้ได้มีโอกาสไปชมพิพิธภัณฑ์
ลูกหลานมังกร  ที่ ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง  จ.สุพรรณบุรี

       บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ ๒๙๙ บาท  ราคาแพงพอสมควร 

       เมื่อได้เข้าชมก็สมค่าราคาเงิน  ยิ่งใหญ่อลังการ   แสดงให้เห็น
ประวัติศาสตร์จีน ห้าพันปีที่มีวิวัฒนาการในด้านต่าง ๆ 


       เรื่องราวดี ๆ เกร็ดประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องของ ขนมไหว้พระจันทร์
การเผากระดาษ  ขนมบะจ่าง ปาท่องโก๋  บอกเล่าเสร็จสรรพ

        เห็นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในฐานะ
ลูกหลานมังกรคนหนึ่ง

เขียน 23 May 2009 @ 19:59 ()


ความเห็น (0)