อนุทิน 3832 - beeman 吴联乐

  ติดต่อ

งานที่จะทำ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551

  1. ส่งบทคัดย่อ Bee Meeting เรื่อง R2R : งานวิจัยในชั้นเรียน (วิชา Apiculture)
  2. เตรียมบทปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น ๒ บท
  3. ติดต่อเคลียร์บัญชีบัตรเครดิตกับธนาคาร
  เขียน:  

ความเห็น (0)