อนุทิน 37898 - มะปรางเปรี้ยว

  • ในแต่ละวันเรื่องสับสน วุ่นวาย เยอะดีเหมือนกัน อะไรๆ ก็เร่งไปหมด
  • เลิกงานต้องเลือกสลัดความวุ่นวายไว้ตรงหน้าประตูห้อง Lab บางทีก็แบกกลับไปจัดการต่อที่หอ
  • ต้องลดความเร็วในการทำงาน ให้มีอัตราความเร็วลดลง เพื่อลดข้อผิดพลาดของงาน (โดยเฉพาะเวลาพิมพ์และอ่าน)
  • ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
เขียน 14 May 2009 @ 17:50 () แก้ไข 14 May 2009 @ 17:59, ()


ความเห็น (0)