อนุทิน 37879 - ข้ามสีทันดร

เมื่อคืนดูรายการเปลี่ยนประเทศไทย ทางทีวีไทย มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ ซึ่งพูดถึงเสาหลักประชาธิปไตยทั้ง 7 เสา เลยไปค้นมาเก็บไว้ น่าจะมีการจัดพิมพ์ให้นักเรียน นักศึกษาได้อ่านกัน สอดแทรกในชั้นเรียนวิชาต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษ สังคม ปรัชญา ตรรกศาสตร์ ฯ

7 เสาหลักของประชาธิปไตย โดย นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาเมื่อ 24 มิ.ย.51

"Sustainable Democracy"

http://www.thaiembassy.be/images/pdf/PM_Anand_Speech.pdf

  • Elections
  • Political tolerance
  • Rule of law
  • Freedom of expression
  • Accountability and transparency
  • Decentralization
  • Civil society     

 

เขียน 14 May 2009 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)