อนุทิน 37480 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เรื่องน่าคิด ซื้อ Dell ต่อสายตรงคุยกับมาเลย์ ซื้อ Apple ต่อสายตรงคุยกับสิงค์โปร์ แล้วซื้ออะไรต่อสายตรงคุยกับคนไทยบ้าง?

เขียน 08 May 2009 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)