อนุทิน #37312

วันที่ 6 - 7 ต้องไปประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดราชบุรี ออกเดินทาง 07.00 น.

เขียน:

ความเห็น (0)