อนุทิน 37312 - นันทา

นันทา

วันที่ 6 - 7 ต้องไปประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดราชบุรี ออกเดินทาง 07.00 น.

เขียน 05 May 2009 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)