อนุทิน 37162 - อบูฮันนาน

จาก VDO ใน youtube เขาบอกว่า ให้เราติดตั้ง red5 เป็น streaming server และติดตั้ง moodle เป็น LMS server ต่อมา ติดตั้ง moodle module 2 ตัวคือ

  1. Web Class สำหรับ publish content Presentation และ connect RED5 server ซึ่ง publish มาเป็น streaming
  2. FlashVideo สำหรับนำเสนอ flashvideo ทั้งที่เป็น streaming และเป็นไฟล์

ทำได้ทั้ง 2 แบบ

เขียน 03 May 2009 @ 11:59 ()


ความเห็น (0)