อนุทิน 37091 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 30 เม.ย. ประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธืภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดเลย ที่เลยพิท
  • คณะผู้บริหารจากจังหวัดหนองบัวลำภูมาร่วมด้วย
  • เช็คงานการประเมินเยาวชนสร้างสรรที่โรงเรียน ให้รองสุนทร กับพิกุลดำเนินการ เรียบร้อยดี
  • สาระการประชุมที่สำคัญ จะเปิดศูนย์เครือข่ายการมัธยมศึกษาเลยและหนองบัวลำภู 23 พ.ค. โครงสร้างคณะกรรมการ ศ.ก.ม.นั้น เขตพื้นที่ที่มีโรงเรียนมากกว่า10 มีผู้แทนบริหารได้อีก 1 ผอ.บรรจง และครรชิตจึงได้เป็นกรรมการ ส่วนธรรมรงค์ให้เป้น ผช.เลขานุการ ค่าใช้จ่ายและครุภัณฑ์สำนักงาน ให้ช่วยกันโดยโรงเรียนซื้อมาให้ยืม โรงเรียนเฉลี่ยกัน มอบทีมเลขาฯไปคิด
  • ก่อนเที่ยงไปชมสำนักงานที่กำลังปรับปรุง ซ่อม ทานกลางวันที่"บ้านไทย" เลยเป็นเจ้าภาพ กลับมาช่วยกันเตรียมงานกับทีมเลขาฯ ให้เกียรติศึกดิ์เป็นผู้พิมพ์ รวบรวม ยงยุทธ ธรรมรงค์ บรรจง ร่าง ทำกรอบงาน เอาโน๊ตบุคพิมพ์ ขึ้นจอ  เลขายงยุทธวางแผนจะให้ทันสมัยยุคไอซีที จะไปบันทึกทำวีดีโอลิงค์จาก ท่านนายกรัฐมนตรี รมว.ศธ. และเลขาฯกพฐ. คุยกับโซ่ไว้เจอกันพอดี
  • เย็น ผอ.ครรชิตรองสมยศ (เลยอะ) มาช่วย  กชพรให้แฟนเอาคำสั่งกรอกข้อมูลโปรแกรม IT School มาให้ลงนาม รองสุนทรนำบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ จ.อุบล และใบยืมเงินไปราชการมาให้เซ็น
  • ขอกลับหกทุ่ม

1 พฤษภาคม วันแรงงาน อยู่บ้าน ปุ๋ยแจ้งอำเภอให้ไปร่วมวางพานพุ่ม 4 พ.ค. มอบปุ๋ย เจษฎา

เขียน 01 May 2009 @ 20:03 () แก้ไข 01 May 2009 @ 20:10, ()


ความเห็น (0)