อนุทิน 36950 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ติดตั้ง SpamAssassin ในเครื่อง mail server เรียบร้อย เพราะ spam filters ของ Gmail ทำงาน "ดีเกินไป" ต้องลดการพึ่ง Gmail แล้วมาดูแลเมลเองบ้างแล้ว

เขียน 29 Apr 2009 @ 08:03 () แก้ไข 29 Apr 2009 @ 08:03, ()


ความเห็น (0)