อนุทิน 36910 - ใบไม้ร้องเพลง

อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

จากเหตุจำเป็นที่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเอง

ออกจากห้องที่ทำงานอยู่เป็นประจำมาหนึ่งอาทิตย์

ด้วยเหตุขัดข้องทางเทคโนโลยี

เป็นบทเรียนที่ทำให้เข้าใจถึง

 

การทำงาน/ การดำเนินชีวิต / การปฏิบัติ

ในถิ่นที่เหมาะสมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่เอื้อให้เกิดความเจริญได้ดี

ภายนอกสงบ น้อมนำให้ภายในสงบ

แต่เมื่อใดที่ภายนอกวุ่นวาย

เหตุปัจจัยที่มากระทบ รู้ไม่ทัน

ใจ เกิดการสั่นสะเทือน ความขุ่นมัวเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ

ณ สภาวะ สมาธิไม่เต็มพร้อม สติไม่ต่อเนื่อง

การเริ่มเพียรในถิ่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น

 

หากเมื่อใด สติ เต็มพร้อม ต่อเนื่อง

ไม่ว่าภายนอกจะเป็นเช่นใด คงมิ อาจกระเทือนเข้าไปในใจ

 

+++++++++++++++

ขอบคุณความเปลี่ยนแปลง

และผู้คนที่เข้ามาสัมพันธ์

ขอน้อมรับทุกสิ่งด้วยใจเบา ๆ

เขียน 28 Apr 2009 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)