อนุทิน #36876

รับฟัง อย่างตั้งใจ

ฟังเสียงภายนอก

ฟังเสียงภายใน

รู้ไป อย่างที่เป็น

เขียน:

ความเห็น (0)