อนุทิน 36876 - ใบไม้ร้องเพลง

รับฟัง อย่างตั้งใจ

ฟังเสียงภายนอก

ฟังเสียงภายใน

รู้ไป อย่างที่เป็น

เขียน 27 Apr 2009 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)