อนุทิน #36715

ช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการอบรมอาสาสมัครกศน.เพื่อทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมและประสานการจัดกิจกรรม กศน.ในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประมาณ 55 ท่าน ขณะนี้ยังคงเหลือเรื่องของเอกสารและคู่มื่อการทำงานของอาสาสมัคร กศน.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)