อนุทิน 36715 - นันทา

  ติดต่อ

ช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการอบรมอาสาสมัครกศน.เพื่อทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมและประสานการจัดกิจกรรม กศน.ในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประมาณ 55 ท่าน ขณะนี้ยังคงเหลือเรื่องของเอกสารและคู่มื่อการทำงานของอาสาสมัคร กศน.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)