อนุทิน 36715 - นันทา

นันทา

ช่วงนี้ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการอบรมอาสาสมัครกศน.เพื่อทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมและประสานการจัดกิจกรรม กศน.ในชุมชน กลุ่มเป้าหมายประมาณ 55 ท่าน ขณะนี้ยังคงเหลือเรื่องของเอกสารและคู่มื่อการทำงานของอาสาสมัคร กศน.

เขียน 23 Apr 2009 @ 22:45 () แก้ไข 23 Apr 2009 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)