อนุทิน 36554 - ขจิต ฝอยทอง

  • กำลังอบรม วิจัยในชั้นเรียน ให้ครู กศน. เพชรบุรี อยู่กับทีมวิทยากรกระบวนการที่เป็น blogger คือครูต้อย ครูคิม น้องเอก พี่ครูพรรณา พี่ครูสุนันทา ครูวิ  แต่ ตัว LCD ของโรงแรมเสีย กำลังแก้ปัญหากันอยู่ ถ้าไม่ได้ จะเป็นการบรรยายปากเปล่า อิอิๆๆ
เขียน 20 Apr 2009 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)