อนุทิน #36548

  ติดต่อ

ตั้งใจว่าจะทำให้การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับวิทยานิพนธ์ ออกมาเป็นบทความเรื่องเดียวกัน ปรากฏว่า แค่แนวคิดการศึกษาในอิสลาม ก็ใช้พื้นที่ไปแล้วสิบหน้า (ยังเขียนไม่เสร็จ) ยังไม่รวบระบบอีเลิร์นนิ่งอีก สุดท้ายเลยต้องแยกเรื่องเป็นสองเรื่อง ตอนนี้ที่เปลี่ยนคือ ชื่อเรื่อง เป็นระบบการศึกษาอิสลามกับการจัดการเรียนการสอนมุสลิมในปัจจุบัน ส่วนแนวคิดการศึกษาอิสลามกับอีเลิร์นนิ่ง ค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)