อนุทิน 36090 - อนุชิต

มีความหวังมาก โอกาสผิดหวังก็มีมาก

มีความหวังน้อย โอกาสผิดหวังก็น้อย

ไม่ตั้งความหวังอะไร ก็ไม่ต้องผิดหวัง

เขียน 11 Apr 2009 @ 09:04 ()


ความเห็น (0)