อนุทิน 36090 - อนุชิต

  ติดต่อ

มีความหวังมาก โอกาสผิดหวังก็มีมาก

มีความหวังน้อย โอกาสผิดหวังก็น้อย

ไม่ตั้งความหวังอะไร ก็ไม่ต้องผิดหวัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)