อนุทิน 3606 - กวิน

กวิน
  • พุทธศาสนา สอนว่า
  • ให้ละชั่ว (not to do evil)
  • ให้ทำดียิ่งๆขึ้นอีก (to increase good)
  • ทำใจให้บริสุทธิ์ (to purify the mind) 
  • เขียน 06 May 2008 @ 09:54 ()


    ความเห็น (0)