อนุทิน #36052

  ติดต่อ

 ยังคิดหาวิธีไม่ออกว่า...จะบอกเพื่อนร่วมงานทั้งหลายยังไงให้เข้าใจถึง "การทำงานแบบกัลยาณมิตร" ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบดั้งเดิมที่ว่า  ข้าเก่งเพราะข้ารู้คนเดียว  จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้  เดี่ยวกลายเป็นคู่แข่ง....น่ากลัวจังความคิดเช่นนี้... .แต่มีอยู่จริง....โลกเทคโนโลยีทุกวันนี้ไปไกลแสนไกล....แต่ใจคนพัฒนาไปไม่ทัน.....

  เขียน:  

ความเห็น (0)