อนุทิน 35968 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้น่าเป็นห่วงมาก
ทุกคนต่างก็บอกรักชาติ  รักแผ่นดิน
แล้วก็ช่วยกันทำลายชื่อเสียงอย่างขาดสติ

คิดถึงอดีต แผ่นดินสีทองของไทย
เคยอยู่เย็นเป็นสุข  สังคมเล็ก ๆ  ช่วยเหลือ
เกื้อกูล  ลงแขกเกี่ยวข้าว  เต้นกำรำเคียว
มีเพลงฉ่อย  เพลงอีแซว  เพลงเรือ เล่นผ่อนคลาย
อย่างครื้นเครง  ช่างเป็นภาพชีวิตที่งดงามหายาก
ยิ่งในปัจจุบัน

เกิดอะไรขึ้นในวันนี้  วันที่ความเจริญทางวัตถุเร่งรุด
จนคาดไม่ถึงพอ ๆ กับกิเลสของคนที่พอกพูนยิ่ง
กว่าความก้าวหน้าใด ๆ ในโลก

ปัญหาบ้านเมืองทุกวันนี้  ล้วนเกิดจาก
คนที่เห็นแก่ตัว  กิเลสหนา ตัณหามากทั้งสิ้น

"ประชาธิปไตย"ในวันนี้  คงสู้ "ธรรมาธิปไตย"
ไม่ได้.....

หากคนไทยทุกคน รัก ชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์  จริง ๆ

เหตุการณ์ในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น....

เขียน 08 Apr 2009 @ 22:11 ()


ความเห็น (0)