อนุทิน #35922

อัลฟารอบี (ปี 950) นักปรัชญาในยุคกลาง ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อัลฟารอบี กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนคือ การจัดกิจกรรมของมนุษย์ ทดลองทำด้วยภาษาของมนุษย์ และควรมีการตรวจสอบ

เขียน:

ความเห็น (0)