อนุทิน 35922 - จารุวัจน์ شافعى

อัลฟารอบี (ปี 950) นักปรัชญาในยุคกลาง ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบูรณการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อัลฟารอบี กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนคือ การจัดกิจกรรมของมนุษย์ ทดลองทำด้วยภาษาของมนุษย์ และควรมีการตรวจสอบ

เขียน 08 Apr 2009 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)