อนุทิน 35488 - อาร์ม

อาร์ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  •  ติดต่อเรื่องรถ --- เรียบร้อยแล้ว
  • เรื่องปราชญ์ชาวบ้าน ---- หาข้อมูลเรียบร้่อยแล้ว
  • การแสดง---- หาข้อมูลแล้ว
  • ติดต่อร้านอาหาร ---- เรียบร้อยแล้ว

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

  • ตรวจคอมเม้น อนุทิน ฯลฯ ของ G2K
  • เขียนบันทึก (จะพยายามเขียนค่ะ)
  • รอแบบฟอร์มลงทะเบียน
เขียน 30 Mar 2009 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)