อนุทิน 35453 - นันทา

ไปราชการมา 1 สัปดาห์  กลับมาทำงานที่ยังคงค้างอยู่อีกหลายเรื่อง และสรุปผลการประชุม จัดการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการเดินทางไปราชการ  และตั้งใจอ่านหนังสือที่รวบรวมไว้อย่างมีสมาธิ

เขียน 29 Mar 2009 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)