อนุทิน 35453 - นันทา

  ติดต่อ

ไปราชการมา 1 สัปดาห์  กลับมาทำงานที่ยังคงค้างอยู่อีกหลายเรื่อง และสรุปผลการประชุม จัดการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการเดินทางไปราชการ  และตั้งใจอ่านหนังสือที่รวบรวมไว้อย่างมีสมาธิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)