อนุทิน #35453

ไปราชการมา 1 สัปดาห์  กลับมาทำงานที่ยังคงค้างอยู่อีกหลายเรื่อง และสรุปผลการประชุม จัดการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการเดินทางไปราชการ  และตั้งใจอ่านหนังสือที่รวบรวมไว้อย่างมีสมาธิ

เขียน:

ความเห็น (0)