อนุทิน 35272 - บุณยกร

บุณยกร

                     ขอเพียงกล้าจริง

       ร้อยคนจักกล้าสัก                  หนึ่งมนุษย์

หนึ่งปราชญ์ในพันสุด                    ยากแท้

แสนจักคัดหนึ่งวุฒิ                       วจีสัตย์  มีฤา

ทำกุศลไม่หวังแม้                         สิ่งได้ตอบแทน

        แดนไทยเมืองพุทธแท้             ไฉนกัน

จึ่งมิจฉาอาธรรม์                           เบี่ยงบ้า

ผิดพุทธผ่าเผ่าผัน                          เพี้ยนขบถ

ขอเถิดกลับจิตกล้า                         ฝึกฟื้นคืนหวัง

       ไทยยังมีสิทธิ์สร้าง                  สำนึกศีล

สิกขะสัมมายืน                              อยู่เชื้อ

เร่งรัดพัฒนาคลีน                           คืนศักดิ์ พุทธเทอญ

อย่าชักช้ายืดเยื้อ                           ประมาทแท้ไทยสูญ

           (สไมย์     จำปาแพง ๓ ม.ค.๒๕๕๒ )

 

เขียน 26 Mar 2009 @ 19:30 ()


ความเห็น (0)