อนุทิน 34837 - ยอดดอย

ยอดดอย

พัฒนายุทธศาสตร์สื่อเด็กร่วมกับมะขามป้อม

 

          วานนี้ (18-03-52)อ้อม (ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือ)โทรมาชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องเวทีที่มูลนิธิสื่อชาวบ้าน หรือ กลุ่มมะขามป้อม เชิญทางกรรมการบริหารยุทธศาสตร์สื่อเด็กฯ (กบ.)ทั้ง 5 คนเข้าร่วม ทีแรกอ้อมก็เข้าใจว่าเขาจะเชิญพวกเราไปเป็น Observer ผมก็บอกว่าพอดีผมมีงานเวทียุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ มรภ.อุตรดิตถ์ซึ่งทาง อ.เรณู อรรถาเมศร์ หัวหน้าชุดโครงการคะยั้นคะยอให้ผมไปร่วมให้ได้อยู่ งานที่ มรภ.อุดดิด จัดวันที่ 24 มี.ค. จะได้ไปฟังอาจารย์อรรถจักร์ พูดถึง concept ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย แต่งานมะขามป้อมจัด 23-24 มี.ค. ผมจะร่วมเวทีสื่อเด็กที่มะขามป้อม (เชียงใหม่) ในวันที่ 23  แล้วไปต่อเวทียุววิจัยที่อุดดิดวันที่ 24 อันนี้เป็นแผนที่วางไว้ เพราะเข้าใจว่าเวทีที่มะขามป้อมจัดเชิญผมไปเป็นแค่ Observer เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อเท่านั้น ก็เลยว่าเฉพาะผู้ประสานงานไปคนเดียวก็เอาอยู่ 

            มารู้อีกที อ้อมโทรมาชี้แจงเพิ่มว่า เวทีมะขามป้อมรอบนี้ ไม่ได้เป็นการทำกิจกรรมธรรมดา แต่เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยผนวกเอายุทธศาสตร์ของเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนภาคเหนือเข้าร่วมโดยต้องการมาเชื่อมเป็นภาคีหุ้นส่วนในแผนปีต่อไป ซึ่งแผนปีที่ 2 ของกลไกสื่อเด็กภาคเหนือ (ศสน.) ก็จะต้องร่างขึ้นในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้ว การร่วมเวทีครั้งนี้ จึงสำคัญที่กรรมการต้องเข้าร่วม โดยเฉพาะตัวผม ในฐานะผู้ติดตามงานยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้โดยตรงของเครือข่าย จะอยู่ร่วมวันเดียวก็ไม่เหมาะแน่ๆ เพราะผมต้องสะท้อนเนื้อหาสาระ ความเป็นไปได้ของหลักสูตรที่มะขามป้อมทำนี้ให้กับอีกหลายฝ่ายทราบ เพื่อนำไปบรรจุในแผนงานกลไกสื่อเด็กฯ ภาคเหนือซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อโครงการที่จะเสนอขอรับทุนในระยะต่อไป

ตกลง เวทียุววิจัยที่ มรภ.อุดดิด จะจัดขึ้น รอบนี้ผมขอบายไปก่อน เพราะงานยังเดินได้โดยไม่ต้องมีผม แต่สำหรับเวทีสื่อเด็ก เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการนำไปใช้ผลักดันกับองค์กรต่างๆ ถ้าไม่ไปจะมีผลกระทบต่อส่วนรวมมากกว่า ก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่วนเรื่องแนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระยะนี้ ผมคิดว่าการตามจากเอกสารก็น่าจะเพียงพอ แล้วจึงค่อยๆปรับความเข้มของแนวคิดขึ้น หลังจากประเมินความก้าวหน้าของโครงการต่างๆที่ดำเนินไประยะเวลาหนึ่งแล้ว

 

เขียน 19 Mar 2009 @ 13:46 ()


ความเห็น (0)