อนุทิน 34664 - ทองหยอด

วันนี้เตรียมเอกสารเพื่อการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด Change We Need มีคณะกรรมการมาช่วยหลานท่าน ทำให้เบาแรงไปเยอะทีเดียว

จริง ๆ แล้วเดือนมีนาคมปีนี้สำนักหอสมุดมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ผมเองก็ส่วนร่วมอยู่เกือบทุกกิจกรรม ต้องแบ่งภาคทั้งงานประจำไม่ให้เสีย งานเฉพาะกิจก็ไม่ให้เพื่อนตำหนิเอาได้ต้อง

ใจจริงก็ไม่อยากเป็นคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ เพราะต้องทิ้งงานประจำไปทำงานเฉพาะกิจ อีกทั้งเพื่อนทำงานก็ขาดแคลน ทำอย่างไรดี

เขียน 16 Mar 2009 @ 22:06 () แก้ไข 16 Mar 2009 @ 22:08, ()


ความเห็น (0)