อนุทิน 34664 - ทองหยอด

  ติดต่อ

วันนี้เตรียมเอกสารเพื่อการประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด Change We Need มีคณะกรรมการมาช่วยหลานท่าน ทำให้เบาแรงไปเยอะทีเดียว

จริง ๆ แล้วเดือนมีนาคมปีนี้สำนักหอสมุดมีกิจกรรมหลายกิจกรรม ผมเองก็ส่วนร่วมอยู่เกือบทุกกิจกรรม ต้องแบ่งภาคทั้งงานประจำไม่ให้เสีย งานเฉพาะกิจก็ไม่ให้เพื่อนตำหนิเอาได้ต้อง

ใจจริงก็ไม่อยากเป็นคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ เพราะต้องทิ้งงานประจำไปทำงานเฉพาะกิจ อีกทั้งเพื่อนทำงานก็ขาดแคลน ทำอย่างไรดี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)