อนุทิน #34633

  ติดต่อ

  • ก่อนเข้าโรงเรียนเอาหนังสือราชการแจ้งการเป็นตัวแทนเขต1แข่งหุ่นยนต์ทำมือไปส่งให้ ศน.วัฒนา
  • ประชุมแจ้งกรณีจ้างครูอังกฤษ ปฐมนิเทศร่วมกับกรรมการบริหาร(หนูอร กับเทพพร) ประชุมกรรมการบริหารต่อ เตรียมทำงานอีกหลายภารกิจ เงินเรียนฟรีแจ้งอนุมัติงบให้โรงเรียนมาแล้ว
  • วิชาการประชุมครูเตรียมใช้หลักสูตรแกนนกลาง 2552 ในฐานะโรงเรียนที่มีความพร้อม
  • การรับนักเรียนใหม่สะสมวันนี้ ม.1 รับสมัครไว้แล้ว  112  คน ม. 4 ได้   52    คน
  • นักเรียนเข้าค่ายหุ่นยนต์เตรียมงานกันคึกคัก
  เขียน:  

ความเห็น (0)