อนุทิน 34633 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ก่อนเข้าโรงเรียนเอาหนังสือราชการแจ้งการเป็นตัวแทนเขต1แข่งหุ่นยนต์ทำมือไปส่งให้ ศน.วัฒนา
  • ประชุมแจ้งกรณีจ้างครูอังกฤษ ปฐมนิเทศร่วมกับกรรมการบริหาร(หนูอร กับเทพพร) ประชุมกรรมการบริหารต่อ เตรียมทำงานอีกหลายภารกิจ เงินเรียนฟรีแจ้งอนุมัติงบให้โรงเรียนมาแล้ว
  • วิชาการประชุมครูเตรียมใช้หลักสูตรแกนนกลาง 2552 ในฐานะโรงเรียนที่มีความพร้อม
  • การรับนักเรียนใหม่สะสมวันนี้ ม.1 รับสมัครไว้แล้ว  112  คน ม. 4 ได้   52    คน
  • นักเรียนเข้าค่ายหุ่นยนต์เตรียมงานกันคึกคัก
เขียน 16 Mar 2009 @ 15:46 ()


ความเห็น (0)