อนุทิน 34628 - มะปรางเปรี้ยว

หลายๆ เรื่องที่เป็นปัญหา เพราะเราอาจจะให้เวลากับมันน้อยเกินไป และยังสื่อสารปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนั้นน้อยไปเช่นกัน

เขียน 16 Mar 2009 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)