อนุทิน 34616 - อนุชิต

กลุ่มไหน สังคมไหนอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคีกัน กลุ่มนั้น สังคมนั้นก็จะมีความสุขมาก การอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการทำงานร่วมกันอย่างมีเหตุและผล ยิ่งมีความรัก ความสามัคคีมาก ก็ยิ่งมีความสุขมาก 

เขียน 16 Mar 2009 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)