อนุทิน 34592 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โยมอาม่า สุ่ย สันติวรลักษณ์ อายุ 87 ปี

ญาติธรรมผูุ้เป็นทายิกาเก่าแก่ของวัด ป่วยด้วยโรคชรา

เมื่อเช้าพระสงฆ์มีโอกาสได้ไปรับบิณฑบาตรโปรดอาม่า

ถึงเตียงนอนที่บ้าน แม้ร่างกายจะทุกข์ทรมานเพราะโรค

รุมเร้าตามความแปรปรวนของสังขาร แต่จิตใจยังใฝ่ในคุณ

งามความดีสมกับเป็นชาวพุทธผู้ตั้งมั่นในธรรม คือ 

ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา อาตมาถ่ายภาพก็นึกในใจ

จะเป็นโอกาสสุดท้ายของโยมอาม่าหรือเปล่าหนอที่ได้สร้าง

กุศลกรรมให้จิตวิญญาณอย่างนีู้..บุญทั้งหลายจึงเป็นที่พึ่ง

อันแท้จริงของสรรพสัตว์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า..

อนุโมทนาสาธุ

 

เขียน 15 Mar 2009 @ 20:07 ()


ความเห็น (0)