อนุทิน 3401 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อยากกิน lentil แต่หาซื้อไม่ได้ในเมืองไทย เพื่อนชาวไต้หวันเคยถามผมว่า "ทำไมการเป็น vegetarian ในเมืองไทยที่มีคนนับถือศาสนาพุทธจำนวนมากถึงยาก"

ศาสนาพุทธในไทยไม่ห้ามพระกินเนื้อสัตว์ เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ พระไทยก็มีเหตุผลของเขาว่าทำไมถึงกินเนื้อสัตว์ได้ ส่วนพระนิกายอื่นก็มีเหตุผลของเขา

เขียน 05 May 2008 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)