อนุทิน 33992 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ประชุมผู้บริหารเฉพาะกิจ การจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี
  • บ่ายมาเช็คการเยียวยา ผอ.เชี่ยวชาญ รอ กคศ.ประชุม 16 มี.ค.
  • ประเมินด้าน 1-2 ไปก่อนพรุ่งนี้ เอาโต๊ะและเอกสารมาไว้ที่เขต เศรษฐมาช่วยยก(ให้มาดูรายการหนังสือที่มีการแสดงหน้าห้องประชุม)
  • เย็นไปจัดโต๊ะนิทรรศการ พรุ่งนี้อย่างไงขอเสอเช้า บ่ายจะไปเป็นวิทยากรให้ชมรมบ้าน ICT
  • ผอ.บ้านโคกใหญ่ช่วยประสานในห้องนำเสนอ กับผอ.คณิต เลี้ยงอาหารกลางวันกรรมการช่วยกันแชร์
  • เตรียมการนำเสนอ 3 รายการ มีเสนอกรรมการประเมินประสิทธิภาพในวันที่ 10 ด้วย
เขียน 05 Mar 2009 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)