อนุทิน 33873 - มะปรางเปรี้ยว

ที่หาดใหญ่ ฝนตกมาหลายวันแล้ว ดีตรงที่อากาศไม่ร้อน

เขียน 03 Mar 2009 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)