อนุทิน 33804 - มะปรางเปรี้ยว

@33780 อ.หมอเต็มค่ะ

จริงๆ ส่วนที่ UsableLabs มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะเป็นส่วนของ Website หลักที่ได้พัฒนาใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลของทุกวิทยาเขตค่ะ ซึ่งก็พยายามเลือกใช้ระบบที่ตอบโจทย์ในการง่ายต่อการหาข้อมูลและ accessibility ค่ะ

ซึ่งปัจจัยหลักโดยภาพรวมนั้นก็จะเป็นค่าคะแนนหลายๆ ส่วน ซึ่งต้องอาศัยเว็บไซต์ของทุกหน่วยงานภายใต้โดเมน .psu.ac.th ค่ะ งานนี้ถือได้ว่าช่วยเหลือกันหมดค่ะ ^_^

เขียน 02 Mar 2009 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)