อนุทิน 33757 - วาสนาอธิษฐาน

สู้กับความไม่รู้ของคนนี่น่าโมโหน่ะ  

อย่างกรณี มาฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคอันตราย 6 โรคให้น้องหมา ในเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนมันก็บอกว่าฉีดป้องกัน 6 โรคนี่มีโรคอะไรบ้าง  แต่ "อสม." ที่แปลว่าอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้า่ที่ปศุสัตว์ (่ ไ ม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จริงๆ หรือเปล่า) ดูเอกสารใบรับรองฉีดวัคซีนเสร็จ ก็บอกเจ้าของน้องหมาว่า " คลีนิคหมอ...นี่ไม่ได้เรื่องเลย ไม่รู้จักทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้."   พอฟังที่เจ้าของน้องหมาเล่าแล้ว...มันโมโห ปริ้ดแตก!!!  คือมันไม่รู้จะโมโหใครดีระหว่างเจ้าของน้องหมา หรืออสม. ที่พูด...

เพราะ   อ่่านบ้างหรือเปล่าว่า "ใบรับรองฉีดวัคซีนนี่มันก็บอกว่า ฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย  "  แต่พอมาคิดดีๆ  น่ะอสม.ที่ไปฉีดยาสัตว์ตามหมู่บ้านก็มีแต่พิษสุนัขบ้า ถ้าเค๊าไม่พูดอย่างนี้เค๊าก็ไม่ได้ตังค์ค่าฉีด 50 บาท (อันนี้ก็ยัง งง งง อยู่ เพราะไหนว่า งบรัฐบาลฉีดฟรี แต่ ทำไม อสม.มีเก็บเงินค่าฉีด 50 บาท มันเท่ากับราคาค่าฉีดวัคซีนที่คลีนิคเลย)  ยัง  งงงงงงง

เขียน 01 Mar 2009 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)