อนุทิน 33433 - อนุชิต

-ข่าวช่วงเที่ยง มีการเสนอรัฐตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการศึกษาล้าหลัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนิดหน่อย หลักสูตรเดิมอาจจะค้างไว้และเพิ่มเติมขึ้นอีก ยังไม่ได้สรุป มีรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เพราะวิวัฒนาการณ์หลายๆอย่างได้พัฒนาไปไกลแล้ว

เขียน 24 Feb 2009 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)