อนุทิน 33433 - อนุชิต

  ติดต่อ

-ข่าวช่วงเที่ยง มีการเสนอรัฐตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาการศึกษาล้าหลัง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนิดหน่อย หลักสูตรเดิมอาจจะค้างไว้และเพิ่มเติมขึ้นอีก ยังไม่ได้สรุป มีรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ เพราะวิวัฒนาการณ์หลายๆอย่างได้พัฒนาไปไกลแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)