อนุทิน 33426 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้เริ่มงานด้วยการทำงานภาควิชาก่อนงานอื่นๆ รู้สึกวันนี้ต้องทำงานภาคฯ มากกว่างาน UsableLabs เพราะตอนบ่ายมีประชุมประเมินด้วย ตกลงภาคฯ จะไปสัมมนาภาคฯ ที่ นครวัด นครธม ... หัวหน้าภาคฯ นี่มีหน้าที่จัดทัวร์นี่นา...

เขียน 24 Feb 2009 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)