อนุทิน 33385 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าไปให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเชียงคานตอนเช้า
  • แวะซื้อมะพร้าวแก้ว
  • มาร่วมซ้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวังสะพุง
  • บ่ายสรุปให้ครู นักเรียนมัคคุเทศก์
  • รร.ฟากกว๊าน โทรฯแจ้ง พรุ่งนี้เชิญประชุมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่(ผอ.อดิสรณ์ พวงทอง)

เขียน 23 Feb 2009 @ 15:50 () แก้ไข 23 Feb 2009 @ 15:51, ()


ความเห็น (0)