อนุทิน 33065 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนเช้า ปกติ
  • งดประชุม กกบ. แต่นิเทศนอกรูปแบบ ให้กชพรและคณะบันทึกภาพครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ 6 พร้อมภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามเหมาะสม ทำต้นฉบับ CD มอบให้นักเรียนCopy ไปไว้เป็นทำเนียบ
  • กชพรหารือทำโครงการเข้าค่ายนักเรียนสนองต่อโครงการหุ่นยนต์ที่ไปอบรมมา ใช้งบวิชาการ งบกลาง
  • มอบบริหารบุคลากรเตรียมออกคำสั่งสรรหาพนักงานราชการแทนรัชเรศ(อังกฤษ)ที่ลาออก อยู่ในระหว่างแจ้งเขต รอเขตสั่งการ ได้ประชุมกรรมการเวลา 10.30 น.
  • ออกคำสั่งและส่งรายชื่อครูเป็นกรรมการสอบภาค2/2552 ของกศน. ปากชม 19 คน กรรมการกลาง4คนทำหน้าที่2วัน ครูคุมสอบทำหน้าที่เฉพาะ 1มี.ค.
  • ปฏิทินงาน 23 ก.พ.หยุดให้นักเรียนเตรียมสอบ 24-25 สอบปลายภาค 26 ม. 2 และ 5 สอบ LAS ม.3 และ 6 ปัจฉิมนิเทศ
  • ผอ.ไปราชการเชียงใหม่ 24 -27 วันที่ 26 ให้อุดมชัยขับรถพาครูไปประชุม e-studentloan ที่ขอนแก่น
  • บ่ายโรงเรียนเชียงคานพานักเรียนมาขอดูงานและขอโปรแกรมการจัดการสหกรณ์โรงเรียน
  • เย็นเข้ามาเขต ติดต่อยืมเอกสารงานบุคคล(ตุ๊ก) เพื่อนำไปทำประกาศการสรรหาพนักงานราชการ
  • ไปเอาเอกสารหลักสูตร 2 ชุดที่ศน.จุรีรัตน์ เผื่อคอนสาวิทฯด้วย
เขียน 17 Feb 2009 @ 09:57 () แก้ไข 17 Feb 2009 @ 20:25, ()


ความเห็น (0)