อนุทิน 32961 - เตวิชโช

  ติดต่อ

กราบนมัสการขอบพระคุณสหายธรมที่ส่งหนังสือ

"ประทีปส่องธรรม,ทางเอก ที่เขียนโดยท่าน

พระอาจารย์ ปราโมช ปาโมชฺโช" มาให้

รูปเล่ม รวมทั้งสารัตถ สวยงามมากครับ

อนุโมทนาขอบพระคุณมากครับ..

  เขียน:  

ความเห็น (0)