อนุทิน #32961

กราบนมัสการขอบพระคุณสหายธรมที่ส่งหนังสือ

"ประทีปส่องธรรม,ทางเอก ที่เขียนโดยท่าน

พระอาจารย์ ปราโมช ปาโมชฺโช" มาให้

รูปเล่ม รวมทั้งสารัตถ สวยงามมากครับ

อนุโมทนาขอบพระคุณมากครับ..

เขียน:

ความเห็น (0)