อนุทิน 32838 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"มิตรดี-สหายดี-สังคม-สิ่งแวดล้อมดี

คือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์(ศาสนา)"

..พุทธพจน์..

"มิตรดี สหายดี

สามัคคี มีพลัง

ประหยัด ประโยชน์ยัง

สร้างสังคมที่สมควร "

"ขอให้มีความสุขกับความรักที่ทุกคนมีให้แก่กันและกัน"


Picasa Web Albums

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)