อนุทิน 32838 - บุณยกร

บุณยกร

"มิตรดี-สหายดี-สังคม-สิ่งแวดล้อมดี

คือทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์(ศาสนา)"

..พุทธพจน์..

"มิตรดี สหายดี

สามัคคี มีพลัง

ประหยัด ประโยชน์ยัง

สร้างสังคมที่สมควร "

"ขอให้มีความสุขกับความรักที่ทุกคนมีให้แก่กันและกัน"


Picasa Web Albums

เขียน 13 Feb 2009 @ 12:46 () แก้ไข 13 Feb 2009 @ 14:04, ()


ความเห็น (0)