อนุทิน 32804 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประโยชน์(อานิสงส์)ของการปฏิบัติตามศีลข้อที่ ๑

ปาณาติปาตาเวรมณี (เว้นขาดจากการฆ่า การทำลาย การเบียดเบียน

สรรพสัตว์ทั้งปวง ไม่เป็นต้นเหตุของการตายของสรรพสัตว์

๑.ย่อมนอนหลับเป็นสุข
๒.ย่อมตื่นเป็นสุข
๓.ไม่ฝันลามก(เรื่องเลว,เรื่องหยาบช้า)
๔.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์
๕.ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ (ผู้ที่จิตยังไม่ประเสริฐ)
๖.เทวดา (ผู้มีจิตใจละอายชั่วกลัวบาป)ย่อมรักษา
๗.ไฟ ยาพิษ หรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกลาย
๘.จิตเป็นสมาธิ(ความตั้งมั่นในสิ่งดี)ได้รวดเร็ว
๙.สีหน้าย่อมผ่องใส
๑๐.ย่อมไม่หลงใหลกระทำกาละ (ตายอย่างมีสติ,ไม่ตายแบบขาดสติ)
๑๑.เมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมอันยิ่ง(นิพพาน)ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
(โลกของผู้มีใจสูงอันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

ธรรมรักษาทุกๆคน


 

เขียน 12 Feb 2009 @ 16:54 ()


ความเห็น (0)