อนุทิน 32506 - kmsabai

kmsabai

AAR. ประชุมเพื่อประเมิน Overall  scoring  ส่วนการดูแลผู้ป่วย

  - ผู้คนอยู่กันครบ  หัวหน้าต่างๆ

 - การแบ่งปันก็เป็นไปด้วยดี...ดูทุกคนเข้าใจมากขึ้น

 - เรามีความเห็นต่างกัน  แต่ก็เฉลี่ยนคะแนนกันไป

  - ที่ชอบมากคือการหาทางว่าเราจะพัฒนาและขึ้นไปได้อย่างไร....

 - พี่ฝ่ายการก็ดูมุ่งมั่น  ห้องฟันก็เข้ามาร่วมแบ่งปัน

  - น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขององค์กร

เขียน 06 Feb 2009 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)