อนุทิน 32490 - วาสนาอธิษฐาน

ได้อ่านประวัติวัดหนองป่าพงแล้ววางแผนว่าจะต้องไปขอชมพระอุโบสถ ที่หลวงพ่อชาได้ให้แนวคิดไว้ว่า.....เกิดจากแนวความคิดของพระอาจารย์ชา คือ โบสถ์คือบริเวณหรืออาคารที่พระสงฆ์ใช้เป็นที่ทำสังฆกรรม ให้สร้างพอคุ้มแดดคุ้มฝน ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องประดับให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใด พระอาจารย์ชา จึงวางหลักในการสร้างอุโบสถดังนี้

๑. ตั้งอยู่บนเนินดินคล้ายภูเขา ให้พื้นโบสถ์ยกลอยสูงขึ้นจากพื้นดิน พื้นโบสถ์ส่วนที่ลอยนี้จะใช้เป็นถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ 
๒. ให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด
๓. เรียบง่าย แข็งแรง ทนทาน ประหยัด
๔. ให้มีขนาดกว้างใหญ่ สำหรับพระภิกษุใช้ร่วมลงสังฆกรรมได้อย่างน้อย ๒๐๐ รูป
๕. ให้มีเครื่องตกแต่งสิ้นเปลืองน้อยที่สุดไม่ควรมีช่อฟ้าใบระกา ไม่ต้องมีผนัง มีประตู หน้าต่าง และฝนสาดไม่ถึง

ที่ตั้งใจไปดูคือส่วนของเนินดินใต้โบสถ์เป็นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 ถัง ซึ่งไม่รู้สภาพปัจจุบันจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อสร้างนั้นตั้งแต่ปี 2527 กี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ย?  ภาคอีสานมีปัญหาเรื่องน้ำมาตลอดตั้งแต่สมัยโนน้จนถึงทุกวันนี้

เขียน 06 Feb 2009 @ 21:20 ()


ความเห็น (0)