อนุทิน 32414 - kmsabai

  ติดต่อ

AAR- เมืองแปงวานนนี้

  - ตรวจ  PCU  98 คน

 - ให้ความรู้ตอนเช้า  เรรื่องโรค  กลุ่ม

 - เยี่ยมบ้าน 6 คน

  

  เขียน:  

ความเห็น (0)