อนุทิน 32342 - Ping

  ติดต่อ

"จะรู้ว่าใครมีศีล ต้องอยู่ร่วมกันนานๆ

จะรู้ว่าใครมีกำลังใจเข้มแข็ง สังเกตุได้ยามมีภัย

จะรู้ว่าใครมีใจต่อเรา ต้องดูเรายามลำบากยากจน

จะรู้ว่าใครมีสติปัญญา รู้ได้ด้วยการสนทนา

จะรู้ว่าใครมีใจเสียสละ รู้ได้ยามเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์

จะรู้ว่าใครเข้าถึงธรรมมากน้อยเพียงใด

รู้ได้ยามเขาประสบความทุกข์"

  เขียน:  

ความเห็น (0)