อนุทิน 32118 - pkaek

pkaek

วันนี้ทำบทบาท APN อ่านวิทยานิพนธ์"แผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รพ...ตามหลักฐานเชิงประจักษ์" เพื่อสรุปข้อแนะนำให้กับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในฐานะที่ตนเองได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่3มค52 ที่NU_KKU ซึ่งผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ในการเขียนคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มารับบริการในห้องฉุกเฉิน ทั้งปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน 24 ปี นั้น ขอชื่นเชยว่า เป็นการดีที่มีการพัฒนาหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้ป่วยน่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ คงไม่ใช่การวิจัยขึ้นหิ่ง

ปัจจุบันจะเห็นทุกสถาบันได้มีการส่งเสริมให้พยาบาลใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย พยาบาลที่ไปเรียนต่อปริญญาโทส่วนใหญ่แล้วมีประสบการณ์ในคลินิก ก็สามารถเข้าใจและทำได้ดี

เมื่อจบ มาให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ตนเองชำนาญ ก็สามารถไปสอบรับรองวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูง ตรงนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนางานบริการและวิชาชีพแล้ว ยังทำให้ตนเองก็ก้าวหน้าด้วย

เขียน 01 Feb 2009 @ 07:03 () แก้ไข 01 Feb 2009 @ 07:09, ()


ความเห็น (0)