อนุทิน #3199

ชอบอันนี้ของคุณลุง riceman 

“ขยันหา รักษาไว้ได้  เพียรเรียนรู้ ผูกไมตรีกับกัลยาณมิตร  ดำรงชีวิตแบบพอเพียง”    และ  “เป็นคนที่ทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้”

เขียน:

ความเห็น (0)