อนุทิน 31970 - บุณยกร

บุณยกร

วิเจยย ทานัง สุคตัปปสัตถัง.. แปลว่า การเลือกสงเคราะห์ อันพระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญ เลือกเฟ้นก่อนทุกอย่าง..โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย บางคนที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีศรัทธา ใจบอดก็หมดโอกาส แต่บางคนต่ำต้อย ทางสังคมโลก อ่อนด้อยน้อยศักดิ์แต่ศรัทธาดีใจประเสริฐ เขาก็มีโอกาสงามที่สุดที่จะได้ปฏิบัติธรรม

 

เขียน 29 Jan 2009 @ 21:27 ()


ความเห็น (0)