อนุทิน 31943 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"ถ้าต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ ควรบริหารประเทศโดยไม่โกงกิน ไม่ทุจริต และไม่คอร์รัปชั่น ดังนั้นรัฐบาลจะทำอย่างไรก็ได้ แต่ให้งบประมาณต่างๆ ที่ออกไป ถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างจริงจัง ไม่ใช่โกงกินกันรายทางตามโครงการต่างๆ”

  เขียน:  

ความเห็น (0)